Porselen Dolgular

Porselen Dolgular

Dolgu ,dişlerimiz çürüdüğünde varolan madde kaybını telafi etmek için çürük kısmın temizlenip,dişe uygun malzemelerle restore edilmesidir.

ÇÜRÜK NEDİR? : Çürük ,ağız floramızda varolan bakterilerin,gıda artıklarıyla beslenmesi sonucu oluşturdukları asitli yan ürünlerin diş minesinin ana yapısını geri dönülmez biçimde yıkıma uğratmalarıdır.Mine tabakası vücudumuzun en sert tabakasıdır.Bakteriler bu tabakayı oldukça yavaş ve uzun sürede delebilirler. Ancak 1,5-2 mm.lik mine tabakasından sonra daha yumuşak olan dentin tabakasıyla karşılaşan çürük hattı,hızla ilerleyerek dişin özüne yani pulpa tabakasına yaklaşır. Bu sırada önce şekerli gıdalara hassasiyet,sonra soğuk hassasiyeti ve en son olarak da sıcak hassasiyeti görülür.Bazen de çürük öyle kronik ilerler ki hiç ağrı hissetmeden dişiniz nekroz (canlılığını kaybetme)olabilir.

HANGİ DOLGU EN SAĞLIKLIDIR?: Dolgu malzemelerini seçerken öncelikle dokuyla uyumu,uzun ömürlülüğü ve estetiği göz önüne alınmalıdır.Günümüzde kullanılan üç çeşit dolgu materyali vardır.

AMALGAM (GRİ) DOLGULAR: Günümüzde kullanılan en eski dolgu malzemesidir.yaklaşık olarak 150 yıldır kullanılmaktadır.İçeriğinde civa ,gümüş ve bazı metal alaşımları kullanılır.Metal yorgunluğuna maruz kaldığı için ağızda varolsa bile kaviteyi sızdırmaz bir biçimde uzun süreli koruması mümkün değildir.Bir çok kişi ağızlarında yirmi yıllık amalgam dolgulardan bahsederler ancak bu dolgulara yakından baktığımızda sekonder çürükler ve nekrozlar görmek kaçınılmazdır.Ayrıca son yapılan araştırmalar amalgamın sert yapısından kaynaklanan nedenlerle çiğneme kuvvetleri karşısında dişe uyum sağlamayarak dişin içinde mikro çatlaklara yol açtığını göstermiştir..Renklerinin siyaha bakan gri olması da estetik olarak kullanılmalarını sınırlandırmıştır.Ayrıca amalgam dolgunun diş boşluğuna tutunabilmesi için çoğunlukla dişin gerekli olmayan bazı sağlıklı bölgelerini de hazırladığımız dolgu boşluğuna ilave etmemiz gerekir.Bu işlem de gereksiz olarak daha büyük hacimli dolgular yapmamıza neden olur.

KOMPOZİT (BEYAZ) DOLGULAR: Dişhekimliğindeki gelişmelere paralel olarak son yirmi yılda geliştirilmiş dolgulardır.İlk keşfedildikleri dönemde amalgama rakip olamayacak kadar dayanıksız olmalarına rağmen,mikro partikül teknolojisindeki inanılmaz gelişmeyle beraber,amalgamdan çok daha üstün bir dayanıklılık seviyesine ulaşmışlardır.Amalgama üstünlükleri sadece dayanıklı olmalarında değildir.Kompozit dolgunun yerleştirilebilmesi için sadece çürük kısmın temizlenmesinin yeterli olması,dolgunun tutuculuğunu sağlamak için eksta preparasyona ihtiyaç duymamaları ,diş renginde hazırlanabilmeleri kompozit dolguların belli başlı üstünlükleridir.Hatta günümüzde bazı kompozitlerin sahip olduğu "bukalemun efekt" 'sayesinde üzerine konduğu dişin rengini alması da mümkün olmaktadır.Bu üstünlük,özellikle ön bölge restorasyonlarında mükemmel sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

PORSELEN DOLGULAR-KISMİ KURONLAR: Ağızda dolgu yapılamayacak kadar madde kaybına uğramış bir dişi kuron kaplamak yerine sadece basit bir ölçü alarak eksik kısımları porselenden hazırlayıp orijinal dişi kullanmaya devam etmek mümkündür.Ayrıca dişeti seviyesinin altına inen çürüklerde veya dişin içine çivi yerleştirilmesi lüzumu görülen çürüklerde de porselen dolgu yöntemi, dise iki seansta mükemmel diş görüntüsü ve fonksiyonu kazandırmaktadır.

Porselen dolgular laboratuarda hazırlanıp,cilalandığı için mükemmel parlak yüzeylere sahiptirler.Kullanılan porselenler cm 2 ye 3 tonluk basınca direnç gösterebilen ileri teknoloji ürünü porselenlerdir.Aynı bölgeye bir daha dolgu yeniletme ihtiyaci son derece dusuktur.