Full Porselenler

Full Porselenler

Porselen, diş minesine en yakın ve en sağlıklı malzemedir. Ancak 10 YIL öncesine kadar porselenler ağızda tek başlarına değil de metal bir altyapı üzerinde kullanılmak zorundaydılar.

Metal altyapı , ışığın dişin içinden geçmesine mani olduğundan doğal diş minesindeki transparantlıktan uzak donuk ve yapay restorasyonlara , dişeti kenarında da gri alanlara yol açabilmektedir.

Ayrıca fotoğraf makinesinin flaşında veya neon ışıklarında yapay olduklarını adeta bağıran opak bir röfle verirler. Full porselen restorasyonları ise ışık geçirgenliğinden dolayı doğal dişlerden ayırt etmek çok zordur.Sağladıkları "derinli" ve "canlılık" duygusu nedeniyle mükemmel estetik sonuçlar alınabilmektedir. Full porselen restorasyonlar için kullanılan çeşitli porselen materyalleri vardır. Bu malzemeler arasında estetik sonuçları ve dayanıklılıkları ile ilgili farklılıklar bulunur.Bu malzemelerden iki tanesi klinik sonuçları bakımından öne çıkmaktadır.

Pressable-IPS-porselenler: Yüksek basınç altında preslenerek üretilirler. Estetik görünumleri diğer yöntemlere göre oldukça üstündür ve tatmin edici bir doğalıik sağlayabilirler.Dezavantajlari, uzun ve yüksek basınç altındaki bölgelerde terçih edilmemelidirler.On bölge uygulamaları daha doğru bir yöntemdir.

Zirkonyum altyapılı porselenler:

Zirkonyum bir alt yap malzemesidir. Dişhekimliğindeki pekçok kavram gibi zirkonyum da kavram karmaşasına uğramış bir malzemedir. Zirkonyum kuron veya zirkonyum kaplama yolktur.Zirkonyumun alt yapıda kullanıldığı porselen kuronlar vardır. Hiçbir zaman zirkonyum diş ortamda görülebilen bir malzeme olarak kullanılmamaktadır. Çünkü görüntüsü tebeşir gibidir.İlk kullanılmaya başlandığı yıllarda mükemmel olarak lanse edilse de zaman içinde bazı handikapları çıkmıştır. Birkaç faktöre bağlı olarak porselen - zirkonyum bağlantısında zayıflamalar olabilmekte, alt yapı ile porselen kısım birbirinden ayrılabilmektedir. Bu nedenle tecrübeli bir laboratuarda uygulanmasının cok önemi vardır.

Full porselen kuronların avantajları:

+ Doğaldan ayırt edilemeyen bir görünüm sağlarlar.

+ Daha önce işlem görmüş dişlerde de ışık geçirgenliği olan ve doğal görünüm sağlayan restorasyonların yapılabilmesini mümkün kılarlar.